Firmware BQ 1402 Lyon

Firmware BQ 1404 Beijing

Firmware BQ 1406 Vitre

Firmware BQ 1565 HongKong

Firmware BQ 1577 Phantom

Firmware BQ 1802 Arlon

Firmware BQ 1807 Step+

Firmware BQ 1810 Pixel

Firmware BQ 1815 Toronto

Firmware BQ 1818 Dublin

Firmware BQ 1820 barcelona

Firmware BQ 1822 Ferrara

Firmware BQ 1826 Cairo+

Firmware BQ 1828 One

Firmware BQ 1840 Energy

Firmware BQ 1842 Tank mini

Firmware BQ 1850 Life

Firmware BQ 1851

Firmware BQ 1861 Nice

Firmware BQ 2001 Sofia

Firmware BQ 2051 Rome

Firmware BQ 2106 Las Vegas

Firmware BQ 2202 London

Firmware BQ 2205 Ruffie

Firmware BQ 2267 Nokianvirta

Firmware BQ 2300 Comfort

Firmware BQ 2400 Taipei

Firmware BQ 2401 Luxor

Firmware BQ 2402 Helsinki

Firmware BQ 2405 Dream

Firmware BQ 2410 Denver II

Firmware BQ 2412 Qwattro

Firmware BQ 2420F New_York

Firmware BQ 2424 Nikko

Firmware BQ 2425 Charger

Firmware BQ 2426 Energy L

Firmware BQ 2427 Boom L

Firmware BQ 2428 Tank

Firmware BQ 2430 Tank Power

Firmware BQ 2431 Step L

Firmware BQ 2436 Fortune

Firmware BQ 2437

Firmware BQ 2439

Firmware BQ 2441 Comfort

Firmware BQ 2442 One L+

Firmware BQ 2451 Denver

Firmware BQ 2456 Orlando

Firmware BQ 2459 Dallas mini

Firmware BQ 2606 Cupertino

Firmware BQ 2653 Oakland

Firmware BQ 2800 Alexandria

Firmware BQ 2802 Kyoto

Firmware BQ 2803

Firmware BQ 2804 Salvador

Firmware BQ 2805 Boom XL

Firmware BQ 2806 Energy XL

Firmware BQ 2807 Wonder

Firmware BQ 2808

Firmware BQ 2809

Firmware BQ 2810 Boom XL

Firmware BQ 2811 Swift XL

Firmware BQ 2831 Step XL+

Firmware BQ 2855 Washington

Firmware BQ 2858 Chester

Firmware BQ 2859 Dallas

Firmware BQ 3200 Berlin

Firmware BQ 3201 Option

Firmware BQ 3502 Mito

Firmware BQ 4040 Hofu

Firmware BQ 5055 Turbo PLUS

Firmware BQ 5057 Strike 2

Firmware BQ 5302

Firmware BQ 5340 Choice

Firmware BQ 5500 Vancouver

Firmware BQ 5500L Advance

Firmware BQ 5501 Kawasaki

Firmware BQ 5502 Hammer

Firmware BQ 5503 Nice 2

Firmware BQ 5504 Strike Selfie Max

Firmware BQ 5505 Amsterdam

Firmware BQ 5510 Strike Power Max 4G

Firmware BQ 5511L Bliss

Firmware BQ 5514G

Firmware BQ 5514L

Firmware BQ 5515 Wide

Firmware BQ 5516

Firmware BQ 5517 Twin Pro

Firmware BQ 5519

Firmware BQ 5520 Mercury

Firmware BQ 5520L

Firmware BQ 5521 Strike Power Maxx

Firmware BQ 5525 Practic

Firmware BQ 5590 Spring

Firmware BQ 5591 Jeans

Firmware BQ 5594

Firmware BQ 5701L Slim

Firmware BQ 5702 Spring

Firmware BQ 6000L Aurora

Firmware BQ 6001L Jumbo

Firmware BQ 6010G

Firmware BQ 6015

Firmware BQ 6016

Firmware BQ 6050 Jumbo

Firmware BQ 6200

Firmware BQ-1007

Firmware BQ-1008

Firmware BQ-1008G

Firmware BQ-1011

Firmware BQ-1012G

Firmware BQ-1045G Orion

Firmware BQ-1050G

Firmware BQ-1051G

Firmware BQ-1056L

Firmware BQ-1057L Passion

Firmware BQ-1077L

Firmware BQ-1082G

Firmware BQ-1083G ARMOR PRO PLUS

Firmware BQ-1085L Hornet

Firmware BQ-1151G

Firmware BQ-5010G Spot

FIRMWARE BQ-5058

Firmware BQ-5528L

Firmware BQ-5540L

Firmware BQ-7000

Firmware BQ-7000G

Firmware BQ-7001

Firmware BQ-7001G

Firmware BQ-7002G

Firmware BQ-7003

Firmware BQ-7004

Firmware BQ-7005G

Firmware BQ-7006G Union

Firmware BQ-7008G

Firmware BQ-7010G

Firmware BQ-7022G

Firmware BQ-7038G

Firmware BQ-7040G

Firmware BQ-7050G

Firmware BQ-7051G

Firmware BQ-7053

Firmware BQ-7053G

Firmware BQ-7054G

Firmware BQ-7056G

Firmware BQ-7057G

Firmware BQ-7058G

Firmware BQ-7059G

Firmware BQ-7061G

Firmware BQ-7062G

Firmware BQ-7063G

Firmware BQ-7084G

Firmware BQ-7098G

Firmware BQ-7802G

Firmware BQ-7850G

Firmware BQ-8002G

Firmware BQ-8005G

Firmware BQ-8041L

Firmware BQ-8052G

Firmware BQ-8055G

Firmware BQ-8067L Hornet Plus

Firmware BQ-8068L Hornet Plus Pro

Firmware BQ-8121G

Firmware BQ-9011

Firmware BQ-9011G

Firmware BQ-9050G

Firmware BQ-9051G

Firmware BQ-9052G

Firmware BQ-9054G

Firmware BQ-9745G