DA XIAOMI-Redmi MTK

  • Date: 05 Jan 2019
  • Publisher: Easy-Team
  • Category: Da Files

DA XIAOMI-Redmi MTK

XIAOMI-Redmi Note 2 Hermes (Note 2 LTE DS)
XIAOMI-Redmi Note 3 Henessy (Note 3 LTE DS)
XIAOMI-Redmi Note 4 Nikel (Note 4 LTE DS)
XIAOMI-Redmi Pro Omega (Redmi Pro LTE DS)
XIAOMI-Redmi Note 2 Hermes (Note 2 LTE DS)
XIAOMI-Redmi Note 3 Henessy (Note 3 LTE DS)
XIAOMI-Redmi Note 4 Nikel (Note 4 LTE DS)
XIAOMI-Redmi Pro Omega (Redmi Pro LTE DS)